چهارشنبه ٠٢ تير ١٤٠٠ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
 

ر سمیه اکبری فارمد   مرتبه علمی : استادیار و ضریب k  محل خدمت: دانشکده مدیریت و آموزش پزشکی   رزومه خانم سمیه اکبری فارمد : نام دبیر کمیته: خانم دکتر سمیه اکبری فارمد   نام دبیر کمیته: خانم دکتر سمیه اکبری فارمد  اقدامات انجام شده در کمیته : گزارش شهریور ماه 1397/کمیته آموزش پیامد محور و برنامه درسی مبتنی بر صلاحیت      نام دبیر کمیته: خانم دکتر سمیه اکبری فارمد  

 
مرتبه علمی : استادیار و ضریب k
 
گروه آموزشی :
 
 
 

اقدامات انجام شده کمیته نیمه اول سال 1398 

گزارش عملکرد کمیته نیمه اول سال 1398

 جدول اقدامات در نیمه اول سال 1398

 

 

عنوان کارگروه

رییس کارگروه

عنوان  کمیته

نام دبیر کمیته

تسهیل گر

اعضاء کمیته ها

کارگروه توسعه برنامه درسی

دکتر علی طبیبی

کمیته آموزش پیامد محور و برنامه درسی مبتنی بر صلاحیت

دکتر سمیه اکبری فارمد

دکتر سمیه اکبری فارمد

خانم دکتر فهیمه عبداللهی-خانم دکتر سمیه لوک زاده-خانم دکتر رویا وزیری -آقای دکتر مجتبی نیکوقدم مطلق. دکتر بهروز هاشمی

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.