دوشنبه ٢٩ مهر ١٣٩٨ - 
1 2
 
منو اصلی
 

  

عنوان کارگروه

رییس کارگروه

عنوان  کمیته

نام دبیر کمیته

تسهیل گر

اعضاء کمیته ها

کارگروه توسعه تدریس و ارزشیابی

دکتر کورش وحید شاهی

کمیته استاندارد سازی و ارتقاء کیفیت روش های ارزشیابی فراگیران

دکتر محمد مهدی فروزانفر

دکتر محمد حسین زاده

  دکترعلی ارحمی دولت آبادی - دکترمحمدمنوچهری - دکتررضازندی - دکترکوروش اعتماد- دکترسپیده حاجیان - دکترجلال پوراحمد

 
نام دبیر کمیته : دکتر محمد مهدی فروزانفر
 
مرتبه علمی : دانشیار گروه آموزشی طب اورژانس
 
 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.