سه شنبه ٣٠ مهر ١٣٩٨ - 
1 2
 
منو اصلی
 

  

عنوان کارگروه

رییس کارگروه

عنوان  کمیته

نام دبیر کمیته

تسهیل گر

اعضاء کمیته ها

کارگروه توسعه تدریس و ارزشیابی

دکتر کورش وحید شاهی

کمیته جامعه نگری در آموزش علوم پزشکی

دکتر محمد رضا سهرابی

دکتر پیغام حیدری

دکتر کامبیز عباچی زاده- دکتر رضا شکرریز - دکترمریم محسنی دکتر شریف ترکمن نژاد-  دکتررقیه اسمعیلی

 

 نام دبیر کمیته : دکتر محمد رضا سهرابی

 

مرتبه علمی : استاد

 

گروه آموزشی :پزشکی اجتماعی

 

رزومه دکتر محمد رضا سهرابی

 

اقدامات انجام شده : اولین گزارش کمیته شهریور ماه 1397/کمیته جامعه نگری در آموزش علوم پزشکی

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.