يکشنبه ٠٣ شهريور ١٣٩٨ - 
1 2
 
منو اصلی
 

 مدیریت های  پیشین


 

 


دکتر سید محسن محمودی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیک:

رشته تخصصی:ارتوپدی

گروه آموزشی:ارتوپدی

محل خدمت :

سال مدیریت:


 

 

 

دکتر داوود یادگاری نیا

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیک : d.yadegarynia@gmail.com

رشته تخصصی : عفونی

گروه آموزشی : عفونی

محل خدمت : مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری

سال خدمت: 1381-1376

دکتر شهرام یزدانی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیک: shahram.yazdani@yahoo.com

رشته تخصصی : ارتوپدی

گروه آموزشی : ارتوپدی

محل خدمت : دانشکده مدیریت و آموزش پزشکی

سال خدمت : 1390-1381

سال خدمت 1393-1394

دکتر نادر ممتاز منش

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیک : momtazmanesh@gmail.com

رشته تخصصی : اطفال

گروه آموزشی : اطفال

محل خدمت : بیمارستان لقمان

سال خدمت :1390-1392

دکتر سید عباس فروتن

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک :

رشته تخصصی : فیزیولوژی

گروه آموزشی : فیزیولوژی

محل خدمت : دانشکد پزشکی

سال خدمت : 1392-1393

 

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.