راهبرد های دانشگاه

عنوان برنامه و خلاصه عملکرد سال 1402

لینک مستندات مرتبط

1ـ توسعه متمرکز بر مزیت های رقابتی

نیل به مرجعیت علمی در حوزه های 14 گانه مزیت های رقابتی دانشگاه:

 • بحث و بررسی نحوه تعامل با مرکز نصر در حوزه مرجعیت علمی در هیات رییسه دانشگاه
 • عقد تفاهم نامه برنامه نیل به مرجعیت علمی دانشگاه با مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی کشور

2ـ ارتقای کمی و کیفی خدمات سلامت

افزایش 17.9% درصد ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی عمومی بر اساس قانون عدالت آموزشی

استقرار نظام پایش رفتار و اخلاق حرفه ای اساتید و فراگیران:

 • بررسی موضوعات مرتبط با اخلاق و منش حرفه ای در کمیته اخلاق در آموزش دانشگاه
 • طرح و بررسی موضوعات در کارگروه اخلاق و سلامت معنوی کلان منطقه آمایشی 10
 • اجرای برنامه آموزشی مبتنی بر صلاحیت به منظور ارتقاء رفتار حرفه ای دستیاران
 • اجرا و پایش:
  •  شیوه نامه روش های اطلاع رسانی اخبار ناگوار در زمینه بیماری یا فوت بیماران براساس
  • شیوه نامه نحوه رعایت اصول حرفه ای و اخلاق بالینی
  • شیوه نامه نظارت بر رعایت حقوق گیرندگان خدمات و رعایت اصول اخلاق حرفه ای
 • برگزاری دوره های اخلاق پزشکی ویژه اساتید و فراگیران
 • طراحی و اجرای برنامه پیشگیری از تعارض منافع در آموزش اخلاق و منش حرفه ای با تمرکز آموزش در گروه خلاق تحت نظارت شورای اخلاق دانشگاه
 • تدوین و انتشار منبع آموزشی با عنوان "حل دوراهی‌های اخلاقی

 

 

3ـ بین المللی سازی دانشگاه

برنامه ریزی و سازماندهی به منظور مشارکت در شناسایی سیستم اعتبار بخشی آموزش پزشکی تخصصی کشور با اولویت رشته های جراحی

 

4ـ مدیریت بهینه منابع

ارزیابی و بازنگری برنامه ریزی درسی با مشارکت فعال اساتید و فراگیران:

 • تشکیل کمیته های خود ارزیابی اعتبار بخشی موسسه ای و اعتبار بخشی برنامه دندانپزشکی عمومی
 • ، ارزیابی درونی اعتبار بخشی موسسه ای و اعتبار بخشی برنامه دندانپزشکی عمومی
 • ، بازدید بیرونی اعتبار بخشی موسسه‌ای و اعتبار بخشی برنامه دندانپزشکی عمومی
 • مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاه در برنامه های اعتبار بخشی وزارت بهداشت

ارزیابی و بازنگری فرایند های یاددهییادگیری با مشارکت اعضای هیات علمی و فراگیران:

 • ـ تدوین، تصویب و ابلاغ برنامه جامع توان افزایی اعضای هیات علمی
 • ـ طراحی و اجرای کارگاه های مرتبط بر اساس نیاز سنجی
 • ـ طراحی و اجرای برنامه بهبود و توسعه روش های موثر و نوین تدریس در سطح دانشگاه از طریق تقسیم کار دانشگاهی به شرح ذیل:
 1. آموزش در بالین: دانشکده علوم توانبخشی
 2. PBL دانشکده داروسازی
 3. CPC: دانشکده پزشکی (گروه پایلوت EDC )
 4. ژورنال کلاب: دانشکده پزشکی
 5. Simulation based learning :دانشکده دندانپزشکی
 6. Teem based learning :دانشکده پرستاری
 7. یادگیری به روش کارگاه: دانشکده پیراپزشکی
 8. آموزش در جلسه گزارش صبحگاهی: دانشکده پزشکی

استقرار نظام جامع مدیریت کیفیت گروه های آموزشی:

 • ارزیابی 83 گروه آموزشی در طرح ارتقای کیفیت:
  •  انجام خود ارزیابی (آذر ماه 1402)
  •  ارزیابی بیرونی درون دانشکده ای دفاتر توسعه آموزش (بهمن 1402)
  •  فراارزیابی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی معاونت آموزشی
  •  بررسی نتایج در کمیته اعتبار بخشی معاونت آموزشی
  •  شناسایی نقاط قوت و نقاط قابل بهبود گروه های آموزشی در سنجه های تحولی و پایه
  •  معرفی و تقدیر از گروه های منتخب در هجدهمین جشنواره آموزشی دانشگاه

راه اندازی انستیتو آموزش مبتنی بر شبیه سازی:

  • تدوین نقشه نهایی «انستیتو ملی آموزش مبتنی بر شبیه سازی:
  •  خرید و راه اندازی 12 دستگاه شبیه ساز نسل جدید
  •   عقد قرارداد پشتیبانی طرح با مرکز نصر
  •  تامین 100 میلیارد ریال اعتبار فاز اول ساخت انستیتو
  •  طراحی نرم افزار های آموزشی در حوزه علوم پزشکی:
  •  ابداع و اختراع شبیه ساز جراحی فیکو
  •  طراحی واقعیت مجازی شبیه ساز جراحی فیکو
  •   وب اپلیکیشن آموزش چشم پزشکی مبتنی بر مدل بومی- Ophthalmobile

توسعه برنامه های توان افزایی آموزشی مبتنی بر صلاحیت اساتید و فراگیران:

  • برگزاری 7 جلسه کمیته توانمند سازی مرکز و برنامه ریزی عملیاتی دوره های توان افزایی؛
  • انجام نیاز سنجی در سطح دانشکده‌ها توسط دفاتر توسعه آموزش به منظور تعیین اولویت های توان افزایی اعضای هیات علمی
  • برگزاری 37 کارگاه به میزان 107 ساعت و شرکت 1839 نفر برنامه در قالب طرح توان افزایی
  • اجرای دوره های پودمانی و کوتاه مدت آموزش مبتنی بر شبیه سازی با رویکرد توانمندسازی اعضای هیات علمی در پی طراحی و آغاز ساخت اولین بیمارستان شبیه سازی برای اولین بار در کشور (پوستر، مکاتبه با کشور و ...)

طرح Wellbeing Mentorship فراگیران دانشگاه:

  • نیازسنجی نیازهای روانشناختی فراگیران
  •  رضایت اساتید و دستیاران شرکت کننده در برنامه
  •  پوشش فرایند برای تمام 24 گروه آموزش دستیاری دانشگاه
  •  کاهش آسیب در موارد در معرض خطر

کسب رتبه اول حیطه مدیریت و رهبری آموزشی در شانزدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری

5ـ دستیابی به دانشگاه کارآفرین و مولد منابع

راه اندازی 11 رشته/ مقطع جدید بر اساس سند توسعه متوازن رشته مقاطع کلان منطقه آمایشی 10

 

6ـ تحول دیجیتال دانشگاه

استقرار سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات آموزشی:

استقرار سامانه ارزشیابی عملکرد یکپارچه اعضای هیات علمی(ساعی)

راه اندازی و تکمیل سامانه هم آوا:

  • اضافه کردن بخش دستیاری
  • اضافه کردن بخش کارآموزی و کارورزی
  • فعال کردن بخش ارسال پیام به ذینفعان سامانه (استاد،  دانشجو و کارکنان) از طریق:
  •  راه اندازی مرکز مبادله پیام
  • درون برنامه ای
  • پست الکترونیک
  • راه اندازی  لاگ بوک الکترونیک دستیاران
  • فعال سازی سما لایو جهت ارایه آموزش های مجازی
  • را اندازی سامانه درخواست های آموزشی

توسعه کمی و کیفی آموزش مجازی و ترکیبی:

  • انتخاب سامانه بهشتی(LMS) به عنوان سامانه آموزش مجازی دانشگاه
  • فعال سازی سامانه سما لایو دانشگاه
  • ارسال پروپوزال راه اندازی رشته یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی در مقطع دکتری تخصصی برای شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور

توسعه کمی و کیفی آزمون مجازی و ترکیبی:

برگزاری 1201آزمون الکترونیک  با حضور 67310 شرکت کننده در مقاطع مختلف:

  • 1178 آزمون درون دانشگاهی با حضور  56383 فراگیر مقاطع مختلف
  •  23 آزمون کشوری با حضور 10927 شرکت کننده

 

 

 

 

 

 

 

 

7ـ ساماندهی نظام ارتباطات و تعامل رسانه ای

-