جمعه ٣٠ ارديبهشت ١٤٠١ - 
1 2 3
 
منو اصلی
صفحه اصلي > واحد های تابعه > واحد دانش پژوهی آموزشی > رسالت و اهداف واحد دانش پژوهی  

معرفی و اهداف دانش پژوهی

مقدمه

طي سال هاي اخير در اغلب كشورهاي دنيا، مبنای فرایند ارزشيابي و ارتقاء اعضای هيأت‌علمي، توانايي و عملكرد آنها در زمينه فعاليت هاي پژوهشي بوده و آموزش که يك جزء ضروري و يك جنبه مورد انتظار از فعاليت هاي آكادميك و در واقع رسالت اصلي مؤسسات آموزش عالي مي‌باشد، جایگاه خود را از دست داده است.

برای رفع این مشکل، تلاش هاي گسترده‌اي صورت گرفت تا با استفاده از استانداردهاي مشترك، فعاليت هاي آموزشي، شناسايي شده و مصاديق آنها مشخص گردد تا اعضای هیات علمی به وسيله آنها مورد ارزشيابي قرار گيرند و نتايج اين ارزشيابي به عنوان بخشي از ارتقاء آكادميك آنها محسوب شود.

در ايران نيز در آئين‌نامه جديد ارتقاء (سال ۱۳۸۷در ماده يك بند دانش‌پژوهي آموزشي، به عنوان يك فعاليت شرطي افزوده شده و از عضو هيأت علمي انتظار مي‌رود حداقل ۳ امتياز شرطي از اين بند كسب نمايد.

 

تعريف دانش پژوهي آموزشي

۱) هر نوع فعاليت و نو‌آوري برجسته علمي در حيطه‌هاي كشف، آموزش، كاربرد نتايج پژوهش هاي اصيل و يكپارچه‌سازي اطلاعات بدست آمده از اجزاي مختلف يك رشته يا رشته‌هاي مختلف علمي (۱۹۹۰ ، Boyer)

۲) كاربرد دانش و شواهد مربوط به آموزش در فرآيندهاي ياددهي- يادگيري، نقد آموزش مبتني بر شواهد و مداخلات آموزشي هدفمند توسط فرد و مشاركت دادن نتايج و عقايد با ساير افراد (Martin, … ۱۹۹۹)

  

حيطه‌هاي پنج گانه فعاليت هاي آموزشي

۱) برنامه‌ريزي آموزشي (Curriculum Development)

۲) تدريس (Teaching)

۳) مشاوره و راهنمايي تحصيلي (Mentoring and Advising)

۴) مديريت و رهبري آموزشي (Educational Leadership and Administration)

۵) ارزيابي فراگيران (Learners Assessment)

  

ارزيابي فعاليت‌هاي دانش پژوهي آموزشي

اين فعاليت‌ها بر اساس اصول علمي ارزشيابي دانش پژوهي گلاسیگ (Glassik) كه شامل ۶ مورد زير مي‌باشد، مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند:

۱) اهداف مشخص و واضح

۲) آماده‌سازي و مطالعه كافي

۳) استفاده از روش هاي مناسب

۴) ارائه نتايج مهم

۵) معرفي مؤثر برنامه

۶) برخورد نقادانه

 

 عناوين مورد ارزيابي طبق آئين‌نامه ارتقاء

الف) تدوين استانداردها و برنامه‌هاي آموزشي كشوري (با تأييد دبيرخانه‌هاي تخصصي ذيربط)

ب) به كارگيري روش هاي نوين در برنامه‌ريزي، اجرا و ارزشيابي فعاليت هاي آموزشي (با ارائه مستندات)

ج) طراحي و اجراي روش هاي نوين آموزشي

د) طراحي و اجراي روش هاي نوين ارزشیابي فراگيران، اعضای هيأت‌علمي و دوره‌هاي آموزشي

مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي اصفهان پس از شكل‌گيري كميته دانش‌پژوهي آموزشي و با توجه به آئين‌نامه كشوري ارتقاء، اقدام به بررسي مستندات ارائه شده و تأييد شده هر عضو هيأت علمي نموده و پس از كارشناسي عناوين و مصاديق مربوطه، امتياز هر فعاليت را طبق آئين‌نامه محاسبه مي نماید.

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.