×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1401/09/22 - 15:15
  • بازدید : 88
  • تعداد بازدیدکننده : 86
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

برگزاری چهارمین جلسه کمیته اخلاق دانشگاهی

برگزاری چهارمین جلسه کمیته اخلاق دانشگاهی

جهارمین  نشست کمیته دانشگاهی اخلاق در آموزش روز سه شنبه مورخ 1401/09/22 با حضور دکتر جمال شمس ، دکتر مهردادحقیقی، دکتر سید علی انجو، دکتر مهرزاد کیانی، دکتر لیلا افشار ، دکتر داریوش مهدوی و دکتر عباسی از ساعت 12/30 لغایت 14/30 در سالن پرفسور مرندیان برگزار شد.

در ابتدای جلسه دکتر سید علی انجو مسوول کمیته دانشگاهی اخلاق در آموزش با نگاهی به جلسات گذشته و مصوبه های مطرح شده در کمیته های قبلی ، آیین نامه ها و وظایف کمیته دانشگاهی اخلاق گزارشی را ارائه نمودند.

در ادامه جلسه دکتر جمال شمس در خصوص شرح وظایف کمیته دانشگاهی اخلاق در آموزش در سال جاری گفت:با بررسی هایی که انجام شده وضعیت آموزش درس اخلاق علوم پزشکی در دانشگاه و دانشکده ها مشخص شده ، پیگیری تدوین درسنامه اخلاق علوم پزشکی که منجر به تدوین کتاب شده است، برگزاری گارگاه هایی با نگاه حمایتی و توانمند سازی اعضای هیات علمی به منظور ارتقاءـ کیفیت آموزش اخلاق پزشکی انجام شده است ، تهیه پیش نویس و تدوین برنامه آموزش اخلاق پزشگی، برنامه ریزی راهبردی توسعه آموزش اخلاق پزشکی جهت جذب دانشجویان ph.D،پیگیری و نظارت بر رعایت اخلاق در آموزش علوم پزشکی انجام شده است.جهت بیش بینی ساز و کار رصد رعایت اخلاق به شاخص هایی رسیده ایم که انتظار داریم کمیته اخلاف با در نظر گرفتن اهداف فعالیت های کمیته ملی اخلاق در آموزش به یک جمع بندی و یک نتیجه واحد برسیم .

دکتر شمس در ضمن افزود: در رابطه با دانشجویان مراجعه اصلی و کار اصلی با بیماران و دستیاران هستند و در تهیه فرم ارزشیابی اخلاق سنجه های 360 درجه صورت گرفته و مسیر فرایند دریافت نمره اخلاق نیز تعیین شده است

در ادامه جلسه مواردی مطرح شد و منجر به تصویب چند مصوبه گردید .

 

  • گروه خبری : گروه های مطالب,عمومی,جشنواره,IFMSA,آرشیو,کمیته مشورنی,اخبار داخلی
  • گروه خبری : 123857
کلمات کلیدی
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست