×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 

 

واحد پژوهش در آموزش

 • مسوول واحد :دکترامیر مازیار نیایی
 • دکترای حرفه ای پزشکی، دکترای تخصصی روانشناسی سلامت
 • 20 سال کارشناس آموزش و پژوهش در دانشگاه و وزارت بهداشت   
 •  
 •  
 •  
 •  

 

 •                                     
 • کارشناس کمیته  :  آقای دکتر حسین بنکچی   
 • دکترای تخصصی آمار زیستی
 • سابقه فعالیت در EDC:1سال
 •  شماره تماس داخلی :2365
 •  لینک شرح وظایف دکتر بنکچی
 •  
 •  
 •  
 • وظایف کمیته :
 • -  بررسی طرح های پژوهشی دریافتی نیازمند تائید مرکز
 • -  برقراری ارتباطات لازم با نهادهای ارایه دهنده پژوهانه به طرح های پژوهش در آموزش
 • -  اطلاع رسانی درباره منابع موجود پژوهش در آموزش
 • گردش کار فرایند مربوطه   ( فلو چارت ،   جدول ....)
  • بررسی و داوری طرح های ارسالی پژوهش در آموزش به مرکز
  • پیگیری اولویت های تعیین شده پژوهش در آموزش در مرکز
  • طرح ریزی و پیگیری عناوین پژوهشی مرتبط با آموزش مورد نیاز دانشگاه در مرکز
  • پیگیری امور مربوط به مباحث هوش مصنوعی مطرح شده در معاونت آموزشی

درحال حاضر پژوهانه های محدودی دراختیار قرار داد که عمدتا مربوط به مرکز ملی مطالعات آموزش پزشکی ( نصر) می‌باشد در موعد های تعیین شده توسط این مرکز، EDCدر سطح دانشگاه اطلاع رسانی می نماید و درمورد طرح هایی که تائید EDCرا نیاز دارد،شورای پژوهشی مرکز بررسی و اعلام نظر می نماید.

ازعلاقمندان دراین حوزه درخواست می‌شود به طور مرتب به سایت مربوطه به نشانی https://nasrme.ac.irمراجعه و از آخرین اطلاعات مربوطه مطلع شوند.

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست