×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 

واحد ارزشیابی دانشجومرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

ارزیابی یا ارزشیابی عبارت از فرآیند نظام مند گردآوری، تحلیل و تفسیر داده ها به منظور ارزش گذاری و قضاوت میباشد. آزمونها از انواع رایج ارزیابی هستند که در سیستم آموزشی صورت می گیرند. ارزیابی، فعالیتی فوقالعاده مهم است که همه اساتید دانشگاه به طور عمیقی با آن درگیر هستند.  این وظیفه مدرسان است که اطمینان حاصل کنند که ارزیابی دانشجویان معتبر، عادلانه و مربوط به اهداف درس است. صلاحیت مدرسان پزشکی در ارزیابی دانشجویان باید شامل درک اصول اساسی ارزیابی، شناخت مزایا و معایب روش‏های مختلف ارزیابی و در اختیار داشتن توانایی انتخاب و پیاده‏سازی یک ابزار سنجش باشد که آنچه که برای ارزیابی مورد نظر است را ارزیابی می‏کند.

همچنین درک بیشتری از محدودیت‏های ارزیابی دانشجویان وجود دارد. آزمون‏ها تصاویر فوری از عملکرد دانشجویان در یک زمان معین هستند. آنها ممکن است ابعاد گسترده‏تری از شایستگی دانشجویان را تشخیص دهند یا ممکن است تشخیص ندهند. بنابراین  توسعه برنامه ارزیابی جامع و مترقی لازم است تا با ابزارهای ارزیابی متعدد که هر یک همراه با نقاط قوت خاص هستند سنجش بهتری از وضعیت دانشجو به عمل آورد. سؤال چند گزینه‏ای غنی از زمینه، مورد بالینی کوتاه، ارزیابی بالینی عینی ساختار یافته و ارزیابی مبتنی بر کار، برخی از نوآوری‏هایی هستند که مورد قبول واقع شده‏اند. هنگامی که آنها به صورت منطقی ترکیب شوند، احتمال بیشتری برای ارائه تشخیص جامع و دقیق‏تر از صلاحیت دانشجویان وجود دارد.

برای برگزاری آزمون های موفق تر و ارزیابی کامل تر از دانشجویان در سطوح مختلف، باید اعضای هیات علمی و نیز دانشجویان با انواع آزمون ها آشنا باشند و گروه های بالینی و علوم پایه در مقاطع مختلف بر حسب نیاز های آموزشی و کوریکولوم خود برای آزمون ها برنامه ریزی داشته باشند و نیز برنامه قبلی خود را به صورت تکوینی ارزشیابی کرده و بتوانند برای بهبود و ارتقای آن تلاش کنند.

واحد ارزشیابی دانشجو در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با با کمک اعضای علاقمند و مجرب در قالب کمیته ارزشیابی دانشجو فعالیت می کند. اهداف این واحد عبارتند از:

·        بررسی مشکلات موجود آزمون ها در دانشکده ها و تلاش برای رفع آنها

·        نیاز سنجی دانشکده ها برای ارتقا و توانمند سازی اعضای هیات علمی با برگزاری کارگاه های آموزشی لازم

·        ارتقای کیفیت آزمون ها با تاکید بر آزمون های غیر حضوری و مجازی

 

این واحد با هدف بهبود کیفیت آزمون ها در گروه های مختلف بالینی و علوم پایه در دانشکده های مختلف آماده جذب نظرات و تجربیات همه اعضای هیات علمی علاقمند و با تجربه می باشد.

 


 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست