×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1403/03/20 - 08:18
  • بازدید : 41
  • تعداد بازدیدکننده : 40
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
برگزاری کارگاه مجازی با موضوع آینده پژوهش و کاربردهای آن

برگزاری کارگاه مجازی با موضوع آینده پژوهش و کاربردهای آن

  • گروه خبری :
  • گروه خبری : 143330
کلمات کلیدی
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست