دوشنبه ٢٤ خرداد ١٤٠٠ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > معرفي همكاران > همکاران  

   

ا

 

نام و نام خانوادگی

سمت

عکس

جناب آقای دکتر جمال شمس

مدیر مرکز

سرکار خانم دکتر کتایون رازجویان مسئول کمیته ارزشیابی هیات علمی  
جناب آقای دکتر امیر مازیار نیایی مسئول کمیته توانمند سازی
سرکار خانم دکتر سپیده حاجیان مسئول کمیته برنامه ریزی درسی
سرکار خانم دکتر شقایق کامیان مسئول کمیته ارزشیابی دانشجو  
سرکار خانم دکتر شیوا نظری مسئول کمیته دانش پژوهی آموزشی
سرکار خانم دکتر سمیه اکبری فارمد مسئول کمیته طرح های نوآورانه (آموزش و پژوهشی)
سرکار خانم دکترشیوا ایلیایی مسئول کمیته دانشجویی  
سرکار خانم دکتر زهره خوشگفتار مسئول کمیته مجازی  
  مسئول کمیته اعتبار بخشی  
  مسئول کمیته آموزش پاسخگو  
جناب آقای دکتر علی ارحمی مسئول کمیته ارزشیابی آموزش بالینی و گروه های ( پایه و بالینی)  
سرکار خانم دکتر مونا ملک زاده مسئول کمیته روش تدریس  

اعضای شورای سیاستگذاری مرکز

نام و نام خانوادگی

سمت

عکس

جناب آقای دکتر جمال شمس

مدیر مرکز

جناب آقای دکتر امیر مازیار نیایی

معاون مرکز

مسوول کمیته پژوهش در آموزش

 

سرکار خانم دکتر شیوا نظری

 

مسئول واحد دانش پژوهی

   

 

سرکار خانم دکترسمیه اکبری فارمد

مسوول کمیته پروپوزال های نوآورانه

  اعضاء شورای سیاستگذاری  :

 

نام و نام خانوادگی

سمت

عکس

جناب آقای دکتر محمد امامی مقدم تهرانی

عضو شورای

 

سرکار خانم دکتر سپیده حاجیان مسوول کمیته برنامه ریزی درسی
سرکار خانم دکتر ملیحه عرب مسوول ارزشیابی فعالیتهای آموزش بالینی فراگیران تحصیلات تکمیلی
جناب آقای دکتر اکبر بلوردی

مسوول دبیر خانه تحول و نوآورانه در آموزش دانشگاه

 همکاران مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  :

نام و نام خانوادگی

سمت

عکس

 سرکارخانم معصومه عطایی

مسوول هماهنگی کمیته های تحول و نوآوری در آموزش

مسوول کمیته دانشجویی

کارشناسIT مرکز

کارشناس روابط عمومی

 

سرکارخانم سمیه زیار

مسوول هماهنگی واحد ارتباط با دفاتر توسعه

کارشناس ارزیابی کیفیت گروه های آموزشی 

سرکارخانم فریده صدیق

کارشناس مشاوره های ارجاعی

کارشناس کمیته پژوهش در آموزش

سرکارخانم آذر مژنونی

کارشناس دانش پژوهی

کارشناس طرح های نوآورانه

سرکارخانم لیلا زرندی منشی مرکز

جناب آقای حسن علی اسماعیل زاده

نامه رسان  

 

  کمیته دانشجویی EDC:

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته

خانم دکتر شیوا ایلیایی مسئول کمیته دانشجویی عضو هیات علمی بیمارستان آیت ال... طالقانی
جناب آقای پارسا قابوسی

عضو کمیتهEDC 

عضو کمیته مرکزی دانشجویی مرکز مطالعات وزارت متبوع

دانشجوی دکترای عمومی /پزشکی

جناب آقای هومن تقوی عضو کمیتهEDC دانشجوی کارشناسی پرستاری
جناب آقای علیرضا رفیعی نماینده دانشکده پرستاری و مامایی دانشجوی کارشناس ارشد پرستاری سالمندی
جناب آقای حامد قرآنی نماینده دانشکده پزشکی دانشجوی دکترا
سرکار خانم مرادپور نماینده دانشکده بهداشت و ایمنی دانشجوی دکترای تخصصی / بهداشت حرفه ایی
جناب اقای علی شهریاری نماینده دانشکده مدیریت و آموزش پزشکی دانشجوی مدیریت و آموزش پزشکی مقطع Ph.D
جناب آقای حسین ابراهیمی نماینده دانشکده معاونت بین الملل دانشجوی دکترای عمومی / پزشکی
جناب آقای علی رضا کنعانی نماینده دانشکده داروسازی دانشجوی دکترای عمومی / داروسازی
جناب اقای عباس جوشن نماینده دانشکده طب سنتی  دانشجوی  طب سنتی Ph.D
سرکار خانم زهرا یاری نماینده دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشجوی دکترای علوم تغذیه
جناب آقای علی گلچین نماینده دانشکده فناوریهای نوین دانشجوی دکترای تخصصی / علوم سلولی کاربردی
جناب آقای محمد رضا شیرازی نماینده دانشکده پیراپزشکی دانشجوی کارشناس ارشد / علوم آزمایشگاهی
جناب آقای سعید میکائیان نماینده دانشکده توانبخشی دانشجوی دکترا / فیزیوتراپی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   دانلود فایل : ataee_82403.jpg           حجم فایل 11 KB
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.